Home Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Để chọn loại hình phù hợp điều đầu tiên và quan trọng nhất là dựa vào số lượng thành viên góp vốn. Chỉ có 1 cá nhân góp vốn thì có 2 lựa chọn DNTN hoặc Công ty TNHH 1 Thành viên, còn 2 cá nhân thì chỉ có 1 lựa chọn là Công ty TNHH 2 thành viên, 3 thành viên trở lên thì có 2 lựa chọn hoặc là Cổ phần hoặc là TNHH 2 thành viên trở lên.

Category: Doanh nghiệp

Anh chị có thể thực hiện kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể/ dntn/ công ty tùy theo yêu cầu của anh chị. Nếu thuê muớn thường xuyên dưới 10 lao động thì có thể mở hộ kinh doanh cá thể.

Category: Doanh nghiệp

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì Anh/ chị có quyền góp vốn vào công ty bằng chiếc xe do anh/ chị đứng tên.

Category: Doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải mua chữ kí số để thực hiện nghĩa vụ khai nộp thuế (tờ khai thuế môn bài, …) đối với cơ quan thuế.

Category: Chữ ký số

Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh lên cơ quan đăng kí kinh doanh có thẩm quyền, khắc dấu (không bắt buộc, tùy nhu cầu). Sau đó mua Chữ ký số, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu lên chi cục thuế.

Category: Doanh nghiệp

Công ty của bạn có thể gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp để được cấp lại Giấy chứng nhận. Sẽ không bị xử phạt hành chính vì làm mất giấy chứng nhận.

Category: Doanh nghiệp

Thủ tục giải thể công ty phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động doanh nghiệp và chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Category: Doanh nghiệp

Thời gian tạm ngưng hoạt động công ty không được tạm ngưng quá 01 năm, Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm. Vậy anh chị không thể thực hiện tạm ngưng 02 năm liền. Tham khảo quy định Khoản 2, Điều 57, Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Category: Doanh nghiệp

Muốn giải thể địa điểm kinh doanh, công ty phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 201, Luật doanh nghiệp. Trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 60, Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Category: Doanh nghiệp

Khi thay đổi vốn điều lệ cần nộp hồ sơ thay đổi, nhận kết quả tại Phòng đăng kí kinh doanh, Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh/ Thành phố trực thuộc trung ương.

Category: Doanh nghiệp

Bạn cần chuẩn bị và nộp hồ sơ hợp lệ tại Phòng đăng kí kinh doanh trực thuộc sở kế hoạch đầu tư tỉnh thành phố trực thuộc trung ương

Category: Doanh nghiệp

Anh là người đại diện theo pháp luật, nên vợ anh không đủ điều kiện làm kế toán của doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2, Điều 52 Luật kế toán 2014.

Category: Doanh nghiệp

Cá nhân vốn góp vào công ty có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức góp vốn đề thành lập doanh nghiệp khác thì phải thực hiện chuyển khoản. Tham khảo quy định pháp luật tại Điều 3, Thông tư 09/2015/TT-BTC.

Category: Doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp không quy định vốn tối thiểu là bao nhiêu để được thành lập doanh nghiệp, ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành có điều kiện về vốn pháp định.

Category: Doanh nghiệp

Load More